NOWA STRONA
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ:
www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

13 Lutego 2016 Sobota Do końca roku zosta-o 323 dni.
Imieniny obchodz-: Benigna, Grzegorz, Jordan, Kastor, Katarzyna, Klemens, Toligniew 
Menu witryny
Strona Główna
Kierownictwo
Aktualności
Informacje o NoOSG
Placówki NoOSG
Historia siedziby
Dowódcy, komendanci
Nasza historia
Informacje praktyczne
Zamówienia publiczne
LOSG
Informacje ogólne
Zasady naboru
Akty prawne
Integracja zasobów
Antykorupcja
Etyka SG
LOSG
Z życia Oddziału
Multimedia
Sport
Wydarzenia
Współpraca
LOSG
Z lotu ptaka
Widok z satelity
Galeria
LOSG
Narzędzia
Wyślij anonim
Najczęstsze pytania
Mapa Witryny
Lista stron
LOSG
BIP
LOSG
Ważne telefony
Interwencyjny SG:
0 800 422 322

Zaufania NoOSG:
(068) 358 22 22

LOSG
Praca w Lubuskim Oddziale Straży Granicznej
KOMENDANT LUBUSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej (służba zawodowa)

do Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, Poznaniu-Ławicy oraz Komendzie Oddziału w Krośnie Odrzańskim.

Wymagania od kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność.
 4. Korzystanie z pełnych praw publicznych.
 5. Wykształcenie minimum średnie.
 6. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).
 7. Zdolność psychiczna i fizyczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.
 8. Wiek do 35 lat.

Kandydat do służby składa w Wydziale Kadr i Szkolenia następujące dokumenty:

 1. Pisemne podanie o przyjęcie do służby.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony internetowej).
 3. Dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopia książeczki wojskowej, o ile kandydat objęty jest ewidencją wojskową.
 6. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
 7. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne.
 9. Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata/kandydatki oraz kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata.
 10. Kserokopia paszportu o ile kandydat/kandydatka go posiada.

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 1. Orginały dokumentów wymienionych powyżej,
 2. Posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),
 3. Akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawą prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach)

Kandydat przyjęty do służby w Straży Granicznej odbywa 3 - miesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące po nim 4 - miesięczne przeszkolenie w szkole podoficerskiej SG (przypadku posiadania wyższego wykształcenia 4,5 - miesięczne przeszkolenie w szkole chorążych SG).

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wydziale Kadr i Szkolenia
Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1
tel. 068 358 20 76
0 68 358 20 77
e-mail: wkisz.lubuski@strazgraniczna.pl


wypadanie włosów porost włosów weterynarz drukarnia kolorowanki dla dzieci przedszkola piosenki dla dzieci piosenki dla dzieci fundusz inwestycyjny rasy psów
Szukaj
Szukana fraza:

LOSG
Baza adresowa
Skargi i wnioski
Kontakt
Linki
LOSG
Logowanie
Użytkownik:

Hasło:

LOSG
Schengen
Schengen
Schengen
straż graniczna
Straż Graniczna - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim